ກ່ຽວກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂກ່ຕ໊ອນ

cropped-icon-logo-1.png

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

     ກຸ່ມ ບໍລິສັດໂກ່ຕ໊ອນຖຶກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການລວບລວມເອົາ ສີ່ບໍລິສັດ ຂອງທ່ານ ອຸ່ນໃຈ ແກ້ວມະນີ ເຂົ້າເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ບໍລິສັດ ມັງກອນຄຳແກ໊ສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊີ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ນຳເຂົ້າແລະ ຈຳໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດພາກກາງ ຂອງປະເທດລາວ,ບໍລິສັດ ມັງກອນຄຳ ກໍ່ສ້າງກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ,ບໍລິສັດ ມັງກອນຄຳ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບໍລິການ ການຄ້າ ນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກທັງສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກທົ່ວໄປ ແລະ ບໍລິສັດ ໂກ່ຕ໊ອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບອະສັງຫາລີມະ ຊັບຄົບວົງຈອນ.

ການດຳເນີນທຸລະກິດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ວິໄສທັດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ພັນທະກິດ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ວິໄສທັດ

      ລວບລວມທຸລະກິດ, ສ້າງພັນທະມິດ ແລະ ຮ່ວມມືກັບສາກົນ.  ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມມູ່ງຫວັງຂອງລູກຄ້າ, ມຸ່ງໝັ້ນສູ່ຄວາມເປັນໜຶ່ງ ໃນການສ້າງສັນຜົນງານ ແລະ ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນກຸ່ມການເງິນອັນດັບໜຶ່ງໃນໃຈລູກຄ້າ ແລະ ມຸ່ງສູ່ເປັນສະຖາບັນການເງິນຊັ້ນນຳລະດັບພູມມີພາກ ທີ່ກ້າວສູ່ເວທີໂລກ.

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

     ຮັບປະກັນການສະໜອງການບໍລິການ ກໍ່ສ້າງ ເຄຫາສະຖານ, ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອະສັງຫາລີມະຊັບ ແລະ ນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າໃຫ້ພຽງພໍ, ທົ່ວເຖິງເພື່ອສະໜັບ ສະໜູນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ການບໍລິການ ກໍ່ສ້າງ ເຄຫາສະຖານ, ສະໜອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອະສັງຫາລີມະຊັບ ແລະ ນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ໂດຍຄຳນຶງ ເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນ. 

ຄົ້ນຄວ້າ

ຊອກຫາທຸກທຸລະກີດທີ່ດີມີຜົນກຳໄລ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມ.

ເພີ່ມທະວີ

ຜູກມິດກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດທີ່ດີຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.

ເປີດກວ້າງ

ການລົງທຶນ ຮ່ວມມືກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.

ອະສັງຫາລະມະຊັບ

ບໍລິສັດ ໂກ່ຕ໊ອນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບອະສັງຫາລີມະ ຊັບຄົບວົງຈອນ.

ນ້ຳມັນເຊືື້ອໄຟ

ບໍລິສັດ ມັງກອນຄຳແກ໊ສ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຊີ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດພາກກາງ ຂອງປະເທດລາວ

ກໍ່ສ້າງ, ຂົວທາງ ແລະ ຊົນລະປະທານ

ບໍລິສັດ ມັງກອນຄຳ ກໍ່ສ້າງກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິການ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ

ນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ

ບໍລິສັດ ມັງກອນຄຳ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບໍລິການ ການຄ້າ ນຳເຂົ້າ – ສົ່ງອອກທັງສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກທົ່ວໄປ.

ຫີນອ່ອນ ປາໂກດິດ

ບໍລິສັດ ຫີນປະດັບລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

 

ບໍລິສັດ ມີລາໂຄລລາວ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ

 

ໂຮງງານເຫຼົ້າ

ບໍລິສັດ ເຫຼົ້າລາວ ຈໍາກັດ ເກີດມາຈາກສອງກຸ່ມບໍລິສັດຄື: ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂກ່ຕ໊ອນແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ບີຊີໄອເຊີ່ງໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານວັດທະນາທຳລາວ.

Scroll to Top